This page uses Javascript.
The Japanese Association of Special Education
home
Greeting
about us
membership
journal
contact us
news
japanese
 

TOP > About us > ORGANIZATION
ORGANIZATION
President Hisao Maekawa
   
Honorary Members  
Motoo Ishibe Hiroshi Uchisugawa Akiyoshi Katada
Susumu Koide Shigeo Kobayashi Yasumasa Sato
Shizuo Sahashi Hiroshi Shimizu Yoko Suzuki
Taiko Nagasawa Bunrou Fujimoto Giichi Misawa
Kaoru Yamaguchi Tomoyoshi Yoshino  
   
Executive Directors  
  Editing Ryuiti Kawasumi Satoru Takahashi
    Emiko Okada  
  Research Tsutomu Nagasaki Yoshitaka Konno
    Kazuharu Hayashi  
  General Affairs Kazunori Takeda  
  Accounting Takao Ando  
  Publicity Atsushi Kanno  
  Long-term plans Hisaki Ozaki  
  Accessibility Satoshi Nakayama  
  Public Relations Naotake Iketani  
   
Directors  
Satoshi Arakawa Mari Inohira Tadao Umetani
Manabu Ooi Noriko Oka Fumiko Onogawa
Yoko Kaneko Kiyohiko Kawauchi Kennosuke Kawama
Sinji Satake Sachiko Takahashi Arisa Nishidate
Tsuneo Harashima Yoshihiro Hujiwara Tomomi Mizuno
Akira Yokkaichi Masataka Watanabe  
   
Auditors  
Syoji Higo Hidenori Sekido  
   
Secretary
  Secretary General Fumiyuki Noro
  Director for General Affairs Shinji Okazaki
Copyright 2005. The Japanese Association of Special Education. All rights reserved.
To do inspection and use comfortably, we are recommending a browser and the environment of the following versions.
Microsoft Internet Explorer 6.x or later version / Firefox 3.x or later version / Safari 3.x or later version.
Please set JavaScript to "enable".